LAUKA
LAUKA

Yhteisillä säännöillä, joita kaikki noudatamme, voimme pitää hallin meille kaikille miellyttävänä ja mukavana paikkana harrastaa. Säännöt koskevat kaikkia hallilla liikkuvia.
Toistuvista sääntörikkomuksista voidaan hallin käyttömahdollisuus evätä.

Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä tehdessään tilavarauksen.

Näitä ohjeita noudatetaan kaikilta soveltuvilta osin myös kaukalolla sekä hiekkakentällä.

Sotkusakko 15e maksetaan seuran tilille FI11 5221 0520 0309 35 (K-S OP), viestiksi "sotkusakko".

Harjoittelijan vastuu:

1. Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat ovat vähintään yhtä siistissä kunnossa kuin vastaanotettaessa.
2. Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot hallille tai esteille.
3. Hallin käyttäjä on itse vastuussa omasta koirastaan ja itsestään. Hallin käyttäjän on siis itse vakuutettava koiransa sekä itsensä, Laukaan koiraharrastajat ry ei korvaa koiran aiheuttamia vahinkoja eikä ohjaajalle tai koiralle aiheutuneita vahinkoja tai onnettomuuksia.
4. Halli on tarkoitettu vain hallin varanneille eli älä tuo ulkopuolisia halliin harjoittelemaan ilman vastuullisten lupaa.
5. Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja.
6. Hallissa koiraa on kohdeltava kunnioittavasti ja asiallisesti. Koiran epäasiallinen kohtelu aiheuttaa halliin käyttökiellon!
7. Hallin käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan epäkohdista hallissa (rikkoutuneet esteet jne.) hallitoimikunnalle (laukavaraukset(at)gmail.com)

Siisteys:

1. Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin menoa, näin matto pysyy mahdollisimman kuivana ja puhtaana.
2. On suositeltavaa käyttää eri kenkiä ulkona ja sisällä, jotta matto pysyisi puhtaana (etenkin kuraisilla keleillä).
3. Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, joten siivoa roskasi ja koirien jätökset hallin ja tontin roskiksiin.
4. Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, jotta halliin ei tulisi pissa- tai kakkavahinkoja. Jokaisesta pissa- ja kakkavahingosta seuraa sotkusakko 15€ joka maksetaan hallikansiosta löytyvillä maksuohjeilla!
5. Eritteet on siivottava matosta välittömästi, siihen tarkoitetuilla välineillä ja aineilla.
6. Juoksuiset nartut saavat treenata hallissa, mutta oleskelevat sisällä hallissa vain oman suoritusvuoronsa aikana. Hallissa ollessaan tulee olla juoksusuojat koko ajan, myös oman suoritusvuoronsa aikana. Hallin vuokraajat päättävät itse juoksunarttujen sallimisesta vuokraamillaan vuoroilla hallin sääntöjä noudattaen.

Ohjeita:

1. Käytä harjoitellessasi vain keinonurmelle soveltuvia kenkiä. Nastat eivät saa ylittää yli 5mm ja metallipiikkien käyttö on kielletty.
2. Esteitä ei saa raahata, se rikkoo tekonurmen. Jos et pysty nostamaan, älä siirrä estettä.
3. Esteet säilytetään niiden osoittamilla paikoilla ja ne tulee niille sijoilleen treenien jälkeen siirtää. Esteet tulee myös säilyttää turvallisesti eli esimerkiksi putken molemmat päät seinää vasten tai käännettynä lattiaa vasten. Kontaktiesteiden alla ei turvallisuussyistä saa säilyttää muita esteitä! AINA on myös varmistettava että kontaktiesteet eivät jää pyörien päälle!
4. Agilityesteet voi jättää treenin jälkeen paikoilleen, mikäli se seuraavalle treenaajalle sopii. Luvan esteiden paikoilleen jättämisestä antanut treenaaja kuitenkin huolehtii esteet niille osoitetuille paikoille treeninsä lopuksi.
5. Odota omaa vuoroasi hallin ulkopuolella, mikäli hallissa on koiria harjoittelemassa ennen oman vuorosi alkua. Vaihtoehtoisesti voit kysyä hallissa olevilta/olevalta lupaa tulla halliin odottamaan vuoroasi.
6. Pidä koirasi kytkettynä mikäli et ole harjoitteluvuorossa.
7. Hallin seinäpintoihin ei saa kiinnittää mitään ilman lupaa.
8. Viimeinen lähtijä tarkistaa, että kaikki ovet ovat lukitut ja sammuttaa kaikki valot.
9. Avainlaatikon koodi vaihdetaan automaattisesti aina kauden vaihtuessa ja tarvittaessa myös kauden aikana mikäli väärinkäyttöä on syytä epäillä.
10. Tupakointi on kielletty hallissa ja sen seinustalla.
11. Hallissa tulee noudattaa ystävällistä ja muut käyttäjät huomioivaa käytöstä.

Vapaakorttilaisten harjoittelu:

Kaikki edellä mainitut ohjeet ja säännöt koskevat myös vapaavuorolaisia. Mikäli ohjeita ei noudateta, vapaavuoro-oikeus voisaan perua, jolloin maksua ei palauteta.

1. Vapaaharjoittelu tarkoittaa ilman ohjausta tapahtuvaa suunnitelmallista harjoittelua. Muista aina miettiä harjoitusten aihe ja suunnitella toteutus jo ennen halliin tuloa.
2. Vapaatreenikortti on pääsylippusi halliin. Vapaaharjoiteltaessa kaikilla hallissa olevilla tulee olla vapaaharjoitteluoikeus – myös treenikavereilla. Vapaaharjoitteluoikeus ei oikeuta varaamaan kenttää koulutusta varten.
3. Vapaatreenaaminen tapahtuu halliin saapumisjärjestyksessä. Vapaatreeniaikaa ei voi varata itselleen esimerkiksi lämmittelylenkin ajaksi tuomalla tavarat halliin.
4. Mikäli hallissa on treenivuoroaan odottavia, tulee halli vapauttaa seuraavalle vuoroaan odottavalle treenaajalle/treenaajille viimeistään 20 minuutin kuluttua. Kaluston korjaus kentältä ei kuulu tuohon 20 minuuttiin vaan treenaaja/treenaajat saavat korjata kaluston tämän ajan jälkeen.
5. Vapaaharjoitteluun käytettävä aika ei pitene, vaikka treenaajia on enemmän kuin yksi eikä silloinkaan vaikka ohjaaja harjoittelisi useamman kuin yhden koiran kanssa.
6. Kentällä voi harjoitella useampi koirakko kerrallaan, mikäli vapaaharjoittelijat näin sopivat.
7. Jokainen treenikerta merkataan hallikansiossa olevaan vihkoon. Kaukalon ja hiekkakentän vapaavuoroilut ilmoitetaan lomakkeella, joka löytyy tämän linkin takaa: Vapaavuoroilut